Giới thiệu

Phong Vân Coconut

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 01

  Ăn uống du lịch thuyền thúng

  Phong Van Coconut - với vị trí rất thuận lợi nằm tại mặt tiền đường Võ Chí Công, Câm Thanh là nơi cửa ngõ để đi vào Khu du lịch Rừng dừa Bảy Mẫu.

  Chúng tôi cung cấp cho các bạn các dịch vụ về du lịch cũng như những dịch vụ nhà đất đang nổi bật tại đây để các nhà đầu tư và môi giới đến với đất Cẩm Thanh.

  1. Dịch vụ ăn uống, thuyền thúng
  2. Dịch vụ xe du lịch từ 4 chổ đến 16 chổ
  3. Dịch vụ mua bán ký gửi nhà đất
  4. Dịch vụ làm hồ sơ nhà đất.
 • 02

  Xe du lịch từ 4 đến 16 chổ

  Phong Van Coconut - với vị trí rất thuận lợi nằm tại mặt tiền đường Võ Chí Công, Câm Thanh là nơi cửa ngõ để đi vào Khu du lịch Rừng dừa Bảy Mẫu.

  Chúng tôi cung cấp cho các bạn các dịch vụ về du lịch cũng như những dịch vụ nhà đất đang nổi bật tại đây để các nhà đầu tư và môi giới đến với đất Cẩm Thanh.

  1. Dịch vụ ăn uống, thuyền thúng
  2. Dịch vụ xe du lịch từ 4 chổ đến 16 chổ
  3. Dịch vụ mua bán ký gửi nhà đất
  4. Dịch vụ làm hồ sơ nhà đất.
 • 03

  Mua bán ký gửi nhà đất

  Phong Van Coconut - với vị trí rất thuận lợi nằm tại mặt tiền đường Võ Chí Công, Câm Thanh là nơi cửa ngõ để đi vào Khu du lịch Rừng dừa Bảy Mẫu.

  Chúng tôi cung cấp cho các bạn các dịch vụ về du lịch cũng như những dịch vụ nhà đất đang nổi bật tại đây để các nhà đầu tư và môi giới đến với đất Cẩm Thanh.

  1. Dịch vụ ăn uống, thuyền thúng
  2. Dịch vụ xe du lịch từ 4 chổ đến 16 chổ
  3. Dịch vụ mua bán ký gửi nhà đất
  4. Dịch vụ làm hồ sơ nhà đất.
 • 04

  Làm hồ sơ thủ tục nhà đất

  Phong Van Coconut - với vị trí rất thuận lợi nằm tại mặt tiền đường Võ Chí Công, Câm Thanh là nơi cửa ngõ để đi vào Khu du lịch Rừng dừa Bảy Mẫu.

  Chúng tôi cung cấp cho các bạn các dịch vụ về du lịch cũng như những dịch vụ nhà đất đang nổi bật tại đây để các nhà đầu tư và môi giới đến với đất Cẩm Thanh.

  1. Dịch vụ ăn uống, thuyền thúng
  2. Dịch vụ xe du lịch từ 4 chổ đến 16 chổ
  3. Dịch vụ mua bán ký gửi nhà đất
  4. Dịch vụ làm hồ sơ nhà đất.